Sunday, May 26, 2013

吉兰丹中华学校

Chung Hwa

吉兰丹不但可买到猪肉,并且有学校供华人子弟求学.原来真正的吉兰丹,与马华和民政党所说的完全相反.

Chung Hwa

中华国民型中学位于哥打巴鲁,雄伟壮观的宏愿楼高耸地屹立在学校前.

联络:09-7442086
地址:SMJK Chung Hwa, Jalan Atas Banggol, Kota Bharu, Kelantan.


Chung Hwa

距离中华国民型中学不远,有所华文小学---中华国民型华文小学.

联络:09-7445769
地址:SJKC Chung Hwa, Jalan Kelochor, Kota Bharu, Kelantan.

相关贴文
文章作者醉颜红
醉颜红谷歌简介
吉兰丹古宝旅店
吉兰丹兰斗班让
马泰边界哥乐河

No comments:

Post a Comment

欢迎您提出宝贵意见